لوگو گروه صنعتی تکاب

درباره تکاب الکتریک

تکاب الکتریک به عنوان زیر مجموعه گروه صنعتی تکاب در حوزه تامین تجهیزات برقی فعالیت خود را با قوت آغاز کرده است. این مجموعه بـا برخورداری از شـبکه بازرگانی موثـر در بین تامین کنندگان داخلی و خارجی و نیـز تیـم فنــی مهندسـی و بازرگانی، توانسته است خدمـات خـود را در قالـب “ساخت، تجهیز و اجرا”ی پـروژه هـای تابلوهای برق فشار ضعیف وفشار متوسط و همچنین تامین تجهیزات الکتریکی محصولات فشار ضعیف، اتوماسیون و فشار متوسط از برندهای مطرح اروپایی و آمریکایی، بـه صنایـع کشـور ارائه نماید.. عضویت در سندیکای برق ایران و انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلوهای برق ایـران گواهی بر صحت این مدعاست.

محصولات تکاب الکتریک